Converteix massivament imatges PNG a JPG (o viceversa)


Hi ha aplicacions i scripts per fer això, però bé, si vols alguna cosa molt ràpida per sortir del compromís:

– Et fiques a la carpeta on estan totes aquestes imatges que vols convertir. Si no tens instal.lat ImageMagick executes:

$ Sudo aptitude install ImageMagick

I ara només queda fer:

$ Convert *. png *. jpg

(o viceversa)

,

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin