Ordres kill, xkill, killall, pidof


kill

Aquesta ordre es fa servir per enviar un senyal de finalització a un servei o un grup de serveis.

pidof caja

kill 2443

killall

amb aquesta ordre no necessites conèixer el PID del procés.

killall caja

xkill

xkill convertiex el cursor en la lletra “x” i permet tancar quansevol procés

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin