Instal·lar VNC Server en Ubuntu


sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Per acabar de configurar-lo

vncserver

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin