Llegir i crear codi QR des de la terminal

QR

Per generar codi QR des de la terminal fem servir la aplicació qrencode

sudo apt-get install qrencode

i executem a la terminal

qrencode "Text a codificar!" -o $HOME/codiqr.png

Es generarà a HOME un arxiu anomenat codiqr.png, que serà el resultat de la conversió del text que vam escriure a QR.
Pel proces invers fem servir la aplicació zbar-img

sudo apt-get install zbar-tools

A continuació executem a la terminal

zbarimg $HOME/codiqr.png

No hi ha Comentaris

AceStream

AceStream és un programa p2p que utilitza el protocol bittorrent i permet visualitzar un arxiu torrent en línia sense necessitat de descarregar-lo. AceStream permet aplicar aquesta nova tecnologia per veure streaming de continguts en directe.

A ArenaVision teniu els enllaços Acestream dels principals esdeveniments esportius.

Per instal·lar-lo

sudo sh -c 'echo "deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/acestream.list'
sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install acestream-full

No hi ha Comentaris

Linux wallpaper

wallpaper

No hi ha Comentaris

Ella Elle L’a – France Gall

YouTube Preview Image

, ,

No hi ha Comentaris

Seeed-Molotov

YouTube Preview Image

No hi ha Comentaris

Sopcast

SopCast

SopCast és un programa per veure canals de TV online. Per instal·lar -lo en ubuntu i derivats:

$ sudo add-apt-repository ppa:lyc256/sopcast-player-ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sopcast-player

No hi ha Comentaris

78Violet – “Boy”

YouTube Preview Image

,

No hi ha Comentaris

Material Girl – Walk off the Earth

YouTube Preview Image

No hi ha Comentaris

Imelda May – Tainted Love

,

No hi ha Comentaris

Holly Golightly (Time Will Tell)

YouTube Preview Image

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin