Linux Mint


Linux Mint és una distribució del sistema operatiuGNU/Linux basada en Ubuntu.

Linux Mint manté un inventari actualitzat, un sistema operatiu estable per a l’usuari mitjà, amb una forta èmfasi en la usabilitat i facilitat d’instal·lació. És reconegut per ser fàcil d’usar, especialment per als usuaris sense experiència prèvia en Linux.

Linux Mint es compon de molts paquets de programari, dels quals es distribueixen la major part sota una llicència de programari lliure. La principal llicència utilitzada és la GNU General Public License (GNU GPL) que, juntament amb la GNU Lesser General Public License (GNU LGPL), declara explícitament que els usuaris tenen llibertat per executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar, desenvolupar i millorar el programari. 

Aquí podeu baixar la darrera versió de Linux Mint 21 “Vanessa”.

Els Comentaris estan tancats

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin