Arxiu categoria General

CoinBase

Coinbase is the best place to buy Bitcoins.

https://www.coinbase.com/join/568efbf85affeb34bb00037f

No hi ha Comentaris

Arbistar 2.0

Arbistar 2.0 is an arbitrage bot. A bitcoin trading bot is essentially a software that analyzes data and makes trading operations automatically based on market data. Arbistar 2.0 is a new arbitration bot that works in parallel, that is, buys in the exchange where the price of Bitcoin is cheaper and sells it at the same time where it is more expensive. It is accessed by invitation, I leave the reference link.

Tabla de interés compuesto.

http://app.arbistar.com/signup/A2LNHRIPV4

No hi ha Comentaris

Brave

https://brave.com/gnu245

No hi ha Comentaris

Edward Hopper

Nighthawks

No hi ha Comentaris

Instal·lar VNC Server en Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Per acabar de configurar-lo

vncserver

No hi ha Comentaris

unetbootin

sudo apt-get install unetbootin extlinux

sudo mkdir /media/newusb

sudo mount /dev/sdf1 /media/newusb

unetbootin installtype=USB targetdrive=/dev/sdf1

No hi ha Comentaris

Ordres kill, xkill, killall, pidof

kill

Aquesta ordre es fa servir per enviar un senyal de finalització a un servei o un grup de serveis.

pidof caja

kill 2443

killall

amb aquesta ordre no necessites conèixer el PID del procés.

killall caja

xkill

xkill convertiex el cursor en la lletra “x” i permet tancar quansevol procés

No hi ha Comentaris

Llegir i crear codi QR des de la terminal

QR

Per generar codi QR des de la terminal fem servir la aplicació qrencode

sudo apt-get install qrencode

i executem a la terminal

qrencode "Text a codificar!" -o $HOME/codiqr.png

Es generarà a HOME un arxiu anomenat codiqr.png, que serà el resultat de la conversió del text que vam escriure a QR.
Pel proces invers fem servir la aplicació zbar-img

sudo apt-get install zbar-tools

A continuació executem a la terminal

zbarimg $HOME/codiqr.png

No hi ha Comentaris

AceStream

AceStream és un programa p2p que utilitza el protocol bittorrent i permet visualitzar un arxiu torrent en línia sense necessitat de descarregar-lo. AceStream permet aplicar aquesta nova tecnologia per veure streaming de continguts en directe.

A ArenaVision teniu els enllaços Acestream dels principals esdeveniments esportius.

Per instal·lar-lo

sudo sh -c 'echo "deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/acestream.list'
sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install acestream-full

No hi ha Comentaris

Linux wallpaper

wallpaper

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin