Arxiu Agost, 2016

Instal·lar VNC Server en Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Per acabar de configurar-lo

vncserver

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin