Warning: include(/home/s03c2514/public_html/wp-content/plugins/jewyfogu/zyrozho.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/s03c2514/public_html/wp-content/plugins/jewyfogu/jewyfogu.php on line 21

Warning: include(): Failed opening '/home/s03c2514/public_html/wp-content/plugins/jewyfogu/zyrozho.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/panel/php/5.6.40/lib/php') in /home/s03c2514/public_html/wp-content/plugins/jewyfogu/jewyfogu.php on line 21
consola «

Arxiu etiqueta consola

Llistat d’ordres

Ordres Network:

ifconfig – mostra informació de la xarxa
iwconfig – mostra informació de wireless
sudo iwlist scan – escaneja xarxes wireless
sudo /etc/init.d/networking restart – resetejar la xarxa
(archivo) /etc/network/interfaces – configuració manual
ifup interface – habilitar interface online
ifdown interface – deshabilitar interface

Ordres de Display:

sudo /etc/init.d/gdm restart – resetejar X (Gnome)
sudo /etc/init.d/kdm restart – resetejar X (kDE)
(archivo) /etc/X11/xorg.conf – mostrar Configuració
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg – resetejar configuració X
Ctrl+Alt+Bksp – resetejar X display
Ctrl+Alt+FN – canviar a tty N
Ctrl+Alt+F8 – canviar de nou X display

,

No hi ha Comentaris

Com reiniciar ALSA Sound Driver in Linux

Escriure la següent ordre al terminal:

sudo alsa force-reload

, ,

No hi ha Comentaris

Converteix massivament imatges PNG a JPG (o viceversa)

Hi ha aplicacions i scripts per fer això, però bé, si vols alguna cosa molt ràpida per sortir del compromís:

– Et fiques a la carpeta on estan totes aquestes imatges que vols convertir. Si no tens instal.lat ImageMagick executes:

$ Sudo aptitude install ImageMagick

I ara només queda fer:

$ Convert *. png *. jpg

(o viceversa)

,

No hi ha Comentaris

La Consola (I)

Una llista de comandes útils per Linux (ubuntu):

1) Per descubrir els processos que consumeixen molta memòria:

ps aux | sort -nrk 4 | head

2) Per saber la versió d’un paquet instal.lat:

apt-cache policy nom del paquet

3) Per montar una imatge ISO sense necessitat de cremar la imatge en un CD o DVD.

mount /xxx/image-file.iso /mnt/cdrom -o loop

4) Per saber on és un determinat paquet:

whereis nom del paquet

5) Llistar els últims comandos introduits a la consola

history

, ,

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin