Arxiu etiqueta comando

Com reiniciar ALSA Sound Driver in Linux

Escriure la següent ordre al terminal:

sudo alsa force-reload

, ,

No hi ha Comentaris

Converteix massivament imatges PNG a JPG (o viceversa)

Hi ha aplicacions i scripts per fer això, però bé, si vols alguna cosa molt ràpida per sortir del compromís:

– Et fiques a la carpeta on estan totes aquestes imatges que vols convertir. Si no tens instal.lat ImageMagick executes:

$ Sudo aptitude install ImageMagick

I ara només queda fer:

$ Convert *. png *. jpg

(o viceversa)

,

No hi ha Comentaris

La Consola (I)

Una llista de comandes útils per Linux (ubuntu):

1) Per descubrir els processos que consumeixen molta memòria:

ps aux | sort -nrk 4 | head

2) Per saber la versió d’un paquet instal.lat:

apt-cache policy nom del paquet

3) Per montar una imatge ISO sense necessitat de cremar la imatge en un CD o DVD.

mount /xxx/image-file.iso /mnt/cdrom -o loop

4) Per saber on és un determinat paquet:

whereis nom del paquet

5) Llistar els últims comandos introduits a la consola

history

, ,

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin