Haley Reinhart & Casey Abrams “Time of the Season” Idyllwild Arts #JazzInThePines

No hi ha Comentaris

Brave

https://brave.com/gnu245

No hi ha Comentaris

Imelda May – Tainted Love

No hi ha Comentaris

Sultans of Swing (metal cover by Leo Moracchioli feat. Mary Spender)

No hi ha Comentaris

Tanita Tikaram: Cathedral Song

No hi ha Comentaris

Edward Hopper

Nighthawks

No hi ha Comentaris

Instal·lar VNC Server en Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

Per acabar de configurar-lo

vncserver

No hi ha Comentaris

unetbootin

sudo apt-get install unetbootin extlinux

sudo mkdir /media/newusb

sudo mount /dev/sdf1 /media/newusb

unetbootin installtype=USB targetdrive=/dev/sdf1

No hi ha Comentaris

Ordres kill, xkill, killall, pidof

kill

Aquesta ordre es fa servir per enviar un senyal de finalització a un servei o un grup de serveis.

pidof caja

kill 2443

killall

amb aquesta ordre no necessites conèixer el PID del procés.

killall caja

xkill

xkill convertiex el cursor en la lletra “x” i permet tancar quansevol procés

No hi ha Comentaris

Llegir i crear codi QR des de la terminal

QR

Per generar codi QR des de la terminal fem servir la aplicació qrencode

sudo apt-get install qrencode

i executem a la terminal

qrencode "Text a codificar!" -o $HOME/codiqr.png

Es generarà a HOME un arxiu anomenat codiqr.png, que serà el resultat de la conversió del text que vam escriure a QR.
Pel proces invers fem servir la aplicació zbar-img

sudo apt-get install zbar-tools

A continuació executem a la terminal

zbarimg $HOME/codiqr.png

No hi ha Comentaris

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin