Llegir i crear codi QR des de la terminal


QR

Per generar codi QR des de la terminal fem servir la aplicació qrencode

sudo apt-get install qrencode

i executem a la terminal

qrencode "Text a codificar!" -o $HOME/codiqr.png

Es generarà a HOME un arxiu anomenat codiqr.png, que serà el resultat de la conversió del text que vam escriure a QR.
Pel proces invers fem servir la aplicació zbar-img

sudo apt-get install zbar-tools

A continuació executem a la terminal

zbarimg $HOME/codiqr.png

  1. No hi ha Comentaris
(No serà publicat)

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin